Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studenci III Wieku - artykuły


Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej

logo z napisem_300

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej rozpoczyna 12. rok działalności. Uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli władz uczelni odbędzie się 3 października o godz. 13:15, w audytorium im. A Sołtana (ul. Żeromskiego 116).

UTW PŁ wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym i społecznym seniorów. Zrzesza obecnie około 650 słuchaczy. Mają oni możliwość uczestniczenia dwa razy w tygodniu w popularno-naukowych wykładach, obejmujących tematykę związaną z osiągnięciami nauki i techniki, profilaktyką zdrowotną, postępowaniami prawnymi, ponadto są wykłady z religioznawstwa, psychologii i socjologii, a także dziejów Polski, historii sztuki, muzyki, teatru i filmu, turystyki, ekonomii oraz działań Unii Europejskiej.

Szeroka jest też oferta zajęć dodatkowych, prowadzonych w grupach dostosowanych do potrzeb seniorów.

- Są to m. in. zajęcia informatyczne - zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu seniorów, językowe - otwierające okno na świat i ułatwiające na kontakt z rodziną za granicami kraju, czy plastyczne - gdzie słuchacze mogą rozwijać talenty, na które w czasie pracy zawodowej często nie mieli czasu. Gimnastyka i turystyka pozwala na rozszerzanie wiedzy historycznej, geograficznej, zachowanie sprawności fizycznej a przez to często samodzielności - wymienia Agnieszka Stołecka, dyrektor UTW PŁ i dodaje - W tym roku powstaje również nowa sekcja - historyczna, wpisująca się w przyszły Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Słuchacze UTW PŁ będą mogli korzystać z różnych form zajęć w basenie, w nowo otwartym Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Zatoka Sportu.


data ostatniej modyfikacji: 2017-10-02 12:37:18
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Przy wejściu
miniatura Wyższa Szkoła Filologiczna - 5
miniatura Rektor ze studentami

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności