Polityka wobec osób starszych

UTW.jpgPolska starzeje się i nie ma co do tego wątpliwości. Badania demograficzne wskazują, że obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce.

Przykładem poważnego traktowania zwiększania się populacji osób starszych, jest w tym zakresie działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

„Więcej - wiosny jesienią”, to program mający na celu poprawę jakości życia ludzi starszych w Wielkopolsce poprzez rozwój aktywności własnej seniorów i ich rodzin oraz zapobieganie marginalizacji życia starszego pokolenia. Celem jest jak najdłuższe utrzymanie zdolności seniora do samoegzystencji w swoim środowisku oraz optymalizacja jego aktywności, zaktywizowanie rodziny do szerokich działań na rzecz swojego starszego wiekiem członka rodziny oraz społeczności lokalnej do szerokich działań na rzecz seniorów.

W latach 2004 – 2006 ROPS zorganizował 15 spotkań, konferencji i debat poświęconych wsparciu osób starszych, m.in.: seminarium „System socjalny i praca socjalna w Dolnej Saksonii ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób starszych – usług dla seniorów” w Lüneburgu oraz debatę na temat kreowania praktycznych rozwiązań w zakresie usług dla osób starszych w Wielkopolsce.

Rozszerzana jest także współpraca międzynarodowa : w Północnej Brabancji (Holandia) – prowadzono prace nad wspólnym projektem „Zdrowy i aktywny senior w Europie”, który miał być finansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC;

W Nadrenii Północnej–Westfalii (Niemcy) – współpraca z Siecią Europejskich Regionów Srebrnej Gospodarki SEN@ER promującej usługi i produkty skierowane do osób starszych, w Emilii-Romagna (Włochy) – prace nad wspólnym programem szkolenia opiekunów dla osób starszych

Dowodem dynamicznego rozwoju organizacji działających na rzecz seniorów, jest ich liczba : 10 Uniwersytetów Trzeciego Wieku (w tym 8 powstałych po 2003r.) - ponad 2000 słuchaczy, Uniwersytet Każdego Wieku (od 2006 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu), ok. 70 organizacji pozarządowych: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (70 kół 24 tys. członków), organizacje kombatanckie oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Organizacje pozarządowe prowadzą projekty dofinansowane przez Samorząd Województwa : Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – kurs dla opiekunów osób starszych, Wielkopolska Fundacja Rozwoju Regionalnego – „Świat seniora” kampanię społeczną w formie wystawy fotograficznej ukazującej osoby starsze, czy Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu - „Żyj kolorowo” warsztaty artystyczne dla seniorów (kukiełkarstwo, teatr, śpiew, rzeźba, języki obce).

Co wniosą w życie społeczeństwa lokalnego takie działania ? Z całą pewnością zwiększą możliwość osób starszych do zachowania godnej pozycji społecznej, uświadamiają młodszemu pokoleniu, że jesień życia nie oznacza końca aktywności, a seniorom, że mają prawo domagać się równego traktowania w społeczeństwie.

Opr. Jadwiga Willa
(źródło : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu)

 
Polityka Prywatności