"Starzenie się a satysfakcja z życia"

Okladka.jpgTo książka skierowana do środowisk psychologów społecznych, gerontologów, geriatrów, socjologów, a także uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Złotego Wieku, Domów Opieki Społecznej, bibliotek oraz studentów studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych i medycznych i innych osób interesujących się bardzo obecnie aktualną problematyką procesów starzenia się i starości oraz osiągania satysfakcji z życia w wieku sędziwym.

Przygotowana została pod redakcją prof. dr hab. Stanisławy Steuden (KUL) i doc. dr Mieczysława Marczuka (TWWP-LUTW). Zawiera 33 rozprawy 35 autorów - pracowników naukowych kilkunastu uniwersytetów i akademii oraz niektórych UTW w kraju.

Główne jej działy dotyczą takich aspektów, jak :"Starość jako wyzwanie", "Troski i niepokoje ludzi starszych", "Rola człowieka starszego w rodzinie i społeczeństwie", "Aktywność społeczna i osobista ludzi starszych", oraz "Drogi rozwoju i działalność Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku".

Przedstawiane w opracowaniu problemy obejmują zachowanie godności osoby starszej, stereotypów dotyczących seniorów, ich przyszłości, życia w rodzinie i świecie. Poruszany jest temat integracji międzypokoleniowej, realizowany szczególnie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz koncepcja aktywnego życia, będącego warunkiem pomyślnego starzenia się.

Książka został wydana przez Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Cena - 30 zł za egzemplarz, do nabycia w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, ul. I Armii WP 3/24 w godz. 10-12, lub wysyłkowo dokonując przedpłaty przelewem na konto TWWP O/Lublin 20-078 Lublin ul. I Armii WP 3/24 w PKO BP S.A. II O/Lublin na rachunek nr 68 10203150 0000 3302 0030 2810 (za 1 egz. książki 30 zł  plus opakowanie i koszt wysłania przesyłką poleconą 10 zł). Zamówienia będą realizowane w kolejności ich napływania do czasu wyczerpania nakładu. Nakład jest niewielki. Informacje: tel./fax: 081 532 12 27 lub e-mail: twwp.ol.lutw@gmail.com

Mieczysław Marczuk                                                             
Prezes UTW w Lublinie

 
Polityka Prywatności