Cele UTW

Celem wszystkich działań dydaktycznych Uniwersytetów i Stowarzyszeń, jest przede wszystkim utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej seniorów włączając ich w proces kształcenia ustawicznego. Oferują pomoc tym, którzy z różnych przyczyn czują się zagubieni i szukają celu w życiu, dają im szanse samorealizacji, odzyskania poczucia własnej wartości i świadomości, że mogą być potrzebni, docenieni i szanowani. Zarządzający Uniwersytetami starają się integrować nie tylko samo środowisko seniorów, ale także uświadamiać dzieciom i młodzieży, że wraz z wiekiem nie musi kończyć się pełna aktywność społeczna. Temu celowi służą imprezy integracyjne, w których uczestniczą także osoby niepełnosprawne.

W UTW w Poznaniu – jak informuje Wiceprezes Uniwersytetu, Pani Lidia Wrocińska-Sławska – idea integracji międzypokoleniowej ma swoje odzwierciedlenie w procesie nauczania przez młodych wykładowców, ponieważ jak się okazuje, studenci-seniorzy najlepiej czują się w towarzystwie młodych ludzi. Entuzjazm, zaangażowanie, energia, witalność, kontakt ze współczesnym światem ich wykładowców w sposób niezwykle skuteczny wpływa na „odmładzanie” słuchaczy – dodaje Pani Wiceprezes.

Skąd taka popularność UTW w Polsce ? W dużym stopniu ma na to wpływ cena. Możliwość korzystania z zajęć językowych, rehabilitacyjnych, tanecznych, wycieczek itp. za niską cenę w porównaniu z prywatnymi klubami, korepetycjami i wycieczkami, gdzie członkostwo dużo kosztuje, stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę. Tym bardziej, iż wiadomo, że polski emeryt czy rencista musi borykać się z niskimi świadczeniami. Niestety ma to pewne przełożenie w podejściu niektórych członków UTW do zajęć. „Na rozmowie kwalifikacyjnej – opowiada Pani Lidia Wrocińska-Sławska – pytamy kandydatów co mogą wnieść do Uniwersytetu, jakie umiejętności, ponieważ nie jesteśmy instytucją usługową, lecz stowarzyszeniem ludzi, którzy mają je tworzyć, wspierać się i przekazywać sobie nawzajem to, co w nich najlepsze. Zdarza się bowiem coraz częściej, że nie rozumieją naszej idei i traktują UTW jak firmę szkoleniową”.

UTW uczy także myślenia o sobie, aby po całym życiu poświęconym rodzinie, zacząć myśleć o własnych potrzebach. Przyjęło się bowiem w polskim społeczeństwie – a wynika to niewątpliwie także z przyczyn ekonomicznych – że dziadek, czy babcia wspiera finansowo i opiekuje się swoimi dziećmi i wnukami. Osoby starsze uważają, że ich czas już minął i nie ma sensu zajmować się sobą. Żyją minimalistycznie i zamykają się w swoim świecie. Uniwersytety uczą odwagi, otwarcia na świat i świadomości swoich praw. Uczą samodzielności i rozwijają horyzonty.

Opr. Jadwiga Willa
 
Polityka Prywatności