Uniwersytety Trzeciego Wieku – szansa na wzrost społecznej aktywności seniorów

Przypadający dziś, tj. 14 listopada, Ogólnopolski Dzień Seniora to dobra okazja na przywołanie pytań o to: Jak zwiększyć społeczną aktywność osób starszych? Jak zwiększyć udział seniorów w edukacji? Jak zadbać o zdrowie seniorów? Potencjał wiedzy życiowej, wartości i umiejętności społecznych seniorów nadal w zbyt nikłym stopniu jest wykorzystywany przez rodzinę, społeczności lokalne i całe polskie społeczeństwo. Polscy seniorzy stosunkowo często - zwłaszcza na tle swoich rówieśników z UE - deklarują poświęcanie czasu rodzinie, co trzeci. Równocześnie nadal nie wielu Polaków powyżej 50. roku życia angażuje się w wolontariat, działania na rzecz społeczności lokalnej, sport czy kulturę.

Dlatego tak istotna społecznie jest działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku. - W grupie, w kontakcie z innymi życie nabiera barw, staje się ciekawsze, bardziej satysfakcjonujące a ludzie czują się dowartościowani. Ponadto w dobie globalizacji, Internetu, człowiek, bez względu na wiek, aby nie być zepchniętym na margines i nadążać za szybko zmieniającą się rzeczywistością musi się ciągle uczyć, być wśród ludzi - wskazuje dr n. med. Zbigniew Kozdronkiewicz, dyrektor Akademii 50+ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Misją, wchodzącej w szósty rok działalności, Akademii jest szeroko pojęta aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych oraz nie mniej ważne angażowanie słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego ich środowiska i podtrzymywanie więzi społecznych.

Od początku istnienia Akademii, obok formy wykładowej, prowadzone są także zajęcia dodatkowe w mniejszych grupach zainteresowań, w których słuchacze mogą się uczyć m.in. języków obcych, obsługi komputera, tajników fotografii, malarstwa i rysunku, tańca jak również w formule kilkugodzinnych warsztatów także analizy składu masy ciała, nauki wytwarzania kosmetyków czy udzielania pierwszej pomocy.

Z kolei integrowaniu środowiska osób starszych ze sobą oraz z innymi pokoleniami sprzyja m.in. Międzypokoleniowy Klub Wolontariusza dla słuchaczy Akademii 50+ oraz studentów WSIiZ. Klub został stworzony jako miejsce wymiany doświadczeń, podejmowania i kreowania inicjatyw wolontariackich takich jak m.in. możliwość skorzystania przez słuchaczy Akademii z bezpłatnych indywidualnych konsultacji dotyczących obsługi smartfonów prowadzonych przez studenci informatyki.

Uczestnictwo w Uniwersytetach Trzeciego Wieku to nie tylko nauka. Słuchacze mają także możliwość wzięcia udziału w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach krajowych i zagranicznych, wyjściach do kina, teatru czy filharmonii.

Osoby chcące rozwijać aktywność fizyczną i zachować dobrą formę również znajdą coś dla siebie. - Od trzech lat współpracujemy z siecią klubów fitness Calypso, dzięki czemu nasi słuchacze mogą kupować karnety w wyjątkowo promocyjnych cenach. Są to karnety typu open, zapewniające nieograniczony dostęp do siłowni, zajęć fitness i saun, dzięki czemu każdy może wybrać najlepszą dla siebie formę aktywności - tłumaczy dr Monika Struck-Peregończyk, zajmująca się koordynacją zajęć Akademii 50+ WSIiZ.

Realizowane przed blisko dekadą badanie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse" wskazywało na ówczesny brak oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb i możliwości osób 50+ i to zarówno wśród placówek publicznych, prywatnych jak i pozarządowych. W niszę wkroczyły prężnie Uniwersytety Trzeciego Wieku, z roku na rok rozwijając swoją ofertę i zwiększając liczbę słuchaczy, tak jak m.in. Akademia 50+, w przypadku której na początku na jej zajęcia uczęszczało około 80 osób, a w ostatnim roku blisko 300.

Sytuacja ta rodzi nowe potrzeby w zakresie profesjonalnego wsparcia osób zajmujących się edukacją dorosłych. - Ważnym sygnałem w tym obszarze jest możliwość skorzystania z bezpłatnej i ogólnodostępnej elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie - EPALE - wskazuje Ewa Nowak-Koprowicz z Biura Prasowego WSIiZ, ambasador platformy EPALE na Podkarpaciu. Dostępna również w polskiej wersji językowej platforma EPALE zapewnia dostęp do m.in. aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze edukacji dorosłych, w tym kursach, konferencjach i seminariach dla kadry edukacji dorosłych organizowanych w Europie. Ponadto - jak podkreśla Ewa Nowak-Koprowicz - platforma EPALE umożliwia nawiązanie kontaktów z osobami z branży, planowanie wspólnych projektów, wymianę doświadczeń, prowadzenie dyskusji oraz publikowanie i komentowanie treści.

O nowych wyzwaniach i szansach związanych z wykorzystaniem kapitału intelektualnego seniorów, jakie stawia starzejące się polskie społeczeństwo, warto pamiętać nie tylko w okazji dzisiejszego święta i premiować takie formuły wsparcia jak UTW czy platforma EPALE.


data ostatniej modyfikacji: 2016-11-14 10:29:23
Komentarze
 
Polityka Prywatności