23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, Lądek Zdrój

Plac Mariański 7/8, 57-540 Lądek Zdrój
tel. (74) 811 72 51


 
Polityka Prywatności