O seniorach i dla seniorów: II Dni Gerontologii – Wrocław 2017

O seniorach, ich potrzebach i przeciwdziałaniu wykluczeniu będą rozmawiać uczestnicy II Dni Gerontologii – Wrocław 2017, które w stolicy Dolnego Śląska odbędą się w październiku tego roku. W programie m.in. forum tematyczne, konferencja naukowa, wizyty studyjne. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu organizatorzy zapraszają seniorów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką późnej dorosłości.

II Dni Gerontologii - Wrocław 2017 to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia. To przestrzeń otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, geriatrycznej oraz dziedzin i obszarów pokrewnych mających wpływ na rozwój i życie osób starszych z praktykami, studentami i seniorami. To płaszczyzna spotkania przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm i instytucji, które wspólnymi siłami będą poszukiwały odpowiedzi na pytania jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa polskiego.

II Dni Gerontologii - Wrocław 2017 odbędą się w dniach 16-18 października 2017 roku we Wrocławiu i obejmą:

  • I Wrocławskie Forum Senioralne: Samorząd - Biznes - NGO
  • Interdyscyplinarną konferencję naukową; prezentację dobrych praktyk pracy z seniorami;
  • Sesję plakatową;
  • Pokaz filmu: "Centrum Spotkań w Polsce", reżyser: Sylwester Stępień;
  • Otwarta debata panelowa nt. "UTW - renesans czy zmierzch?
  • Wizyty studyjne w wybranych organizacjach senioralnych Wrocławia
  • oraz imprezy towarzyszące.

Miejsce

Miejscem wydarzenia będzie Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55.

Organizatorzy

Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

Patronaty

Temu wyjątkowemu wydarzeniu patronują Prezydent Wrocławia oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem objęli Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Porozumienie Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Skrócony program II Dni Gerontologii - Wrocław 2017

W pierwszym dniu Dni Gerontologii (16 października) planowane jest forum: Samorząd - Biznes - NGO - I Wrocławskie Forum Senioralne. Celem tego wyjątkowego wydarzenia jest:

- zainicjowanie szeroko rozumianej dyskusji nad możliwymi strategiami wspólnego działania
w starzejącym się społeczeństwie;

- poszukiwanie płaszczyzny porozumienia i współpracy między instytucjami, organizacjami, uczelniami, jednostkami i firmami w zakresie polityki i gospodarki senioralnej;

- stworzenie podwalin pod platformę wymiany wiedzy, dobrych praktyk i kontaktów pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych;

W drugim dniu (17 października) zaplanowana została sesja plenarna, w trakcie której prelegenci podejmą refleksję nad szeroko rozumianą tematyką gerontologiczną: jakością życia osób starszych, polityką senioralną, starością jako doświadczeniem społecznym i egzystencjalnym, wizerunkiem osób starszych w mediach.

W trzecim dniu (18 października) uczestnicy i goście II Dni Gerontologii wezmą udział w sesji praktyczno-warsztatowej, ukierunkowanej na wymianę dobrych praktyk, idei i rozwiązań na rzecz osób starszych, otwartej debacie panelowej nt. UTW - renesans czy zmierzch?, a także wizytach studyjnych w placówkach świadczących usługi na rzecz osób starszych.

Uczestnicy

Do uczestnictwa w II Dniach Gerontologii - Wrocław 2017 zapraszamy seniorów orasz wszystkich zainteresowanych problematyką późnej dorosłości, szczególnie zaś pracowników wyższych uczelni, doktorantów, studentów, liderów i członków organizacji senioralnych oraz administracji samorządowej, którym bliska jest refleksja nad fenomenem starości.

Rejestracja

Zgłoszenia uczestnictwa biernego i chęci odbycia wizyt/y studyjnych można przesyłać: poprzez formularz elektroniczny: www.dnigerontologii2017.evenea.pl lub formularz tradycyjny: dostępny we WCS, punkt informacyjny, pl. Dominikański 6.


data ostatniej modyfikacji: 2017-07-19 11:01:04
Komentarze
 
Polityka Prywatności