Potrzeby i lęki polskich seniorów - raport

Z najnowszego raportu Angel Care wynika, że seniorzy chcą decydować o sobie sami, doceniają znaczenie aktywności fizycznej i kontaktów społecznych. Niezwykle istotny jest dla nich łatwy dostęp do fachowej opieki medycznej. Czego się obawiają polscy seniorzy? Co drugi samotności, a co czwarty upadku w domu.

Jaki obraz potrzeb i obaw polskich seniorów wyłania się z raportu? Przede wszystkim przykładają dużą wagę do spraw związanych ze zdrowiem - łatwy dostęp do fachowej opieki medycznej jest bardzo ważny dla 55,5% seniorów, a ważny dla 25%.

Już dziś powinniśmy myśleć o tym, by system opieki zdrowotnej w większym stopniu przystosować do potrzeb ludzi starszych. Trzeba wziąć pod uwagę, że społeczeństwo będzie coraz starsze. Dlatego potrzebujemy zdecydowanie więcej lekarzy geriatrów, czyli specjalistów, którzy zadbają o zdrowie seniorów kompleksowo - mówi Shlomo Noy, międzynarodowy lider opinii w zakresie rehabilitacji geriatrycznej oraz zarządzania opieką zdrowotną, współzałożyciel Angel Care we Wrocławiu, pierwszego kompleksowego centrum dla seniorów w Polsce.

Aktywność jest dla nich ważna

W przypadku nowoczesnej opieki zdrowotnej coraz większą rolę odgrywa także profilaktyka. Z raportu wynika, że seniorzy zdają sobie z tego sprawę. Aż 96,3% z nich przyznaje, że regularna aktywność fizyczna ma duże lub bardzo duże znaczenie dla stanu zdrowia. A co według nich jest największą przeszkodą w podejmowaniu aktywności fizycznej? Okazuje się, że wcale nie stan zdrowia, lecz przede wszystkim złe nawyki. Wskazał na nie co drugi senior.

Wyniki ankiety potwierdzają, że seniorzy w Polsce są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb. Bardzo dobrze rozumieją, że regularne ćwiczenia rzeczywiście są kluczowe dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. Jednocześnie potrafią spojrzeć krytycznie na swoje przyzwyczajenia. To pierwszy krok, by je zmienić - komentuje prof. Shlomo Noy.

Z drugiej strony, seniorzy potrzebują wsparcia, aby zmienić nawyki. Kluczową rolę odgrywa tu motywujące środowisko oraz ciekawa i zróżnicowana oferta różnych aktywności. Przy tym zajęcia i propozycje tego rodzaju powinny być dostosowane specjalnie do potrzeb osób starszych.

To bardzo istotne, ponieważ wówczas ćwiczenia fizycznej przynoszą najwięcej korzyści dla zdrowia. A poza tym dają satysfakcję, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście motywacji - dodaje prof. Shlomo Noy.

Co jest największą przeszkodą w podejmowaniu aktywności fizycznej?

  • Złe nawyki 49%
  • Stan zdrowia 27%
  • Brak odpowiednich zajęć 8%
  • Brak infrastruktury 6%
  • Brak znajomych 5%
  • Brak czasu, samozaparcia itp. 5%

96% seniorów uważa, że bardzo istotna dla zdrowia jest także aktywność społeczna, jak na przykład regularne spotkania ze znajomymi, zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy, uczestnictwo w wydarzeniach itp. Co, według seniorów, jest największą przeszkodą w podejmowaniu tego rodzaju aktywności? 46% zapytanych wskazuje na stan zdrowia, ale aż 27% na brak zainteresowań.

Stan zdrowia może być problemem zwłaszcza dla tych seniorów, którzy na przykład mieszkają daleko od centrum lub mają trudny dojazd. Z kolei w przypadku braku zainteresowań chodzi przede wszystkim o to, że odpowiednia oferta jest słabo dostępna. Na podstawie własnych obserwacji mogę stwierdzić, że seniorzy są bardzo aktywni społecznie, jeśli tylko mają taką możliwość - mówi prof. Shlomo Noy.

Co jest największą przeszkodą w podejmowaniu aktywności społecznej?

  • Stan zdrowia 46%
  • Brak zainteresowań 27%
  • Brak odpowiednich zajęć 10%
  • Brak znajomych 7%

Chcą decydować sami

57,4% seniorów chce samodzielnie decydować o ewentualnych przenosinach do domu ze stałą opieką. 40,7% wolałoby podjąć taką decyzję wspólnie ze swoimi dziećmi. A tylko 1,9% zgadza się na to, by to dzieci decydowały za nich.

To w znacznej mierze kwestia indywidualna, choć istotne znaczenie ma tu też sytuacja ekonomiczna rodziny
i panujące w niej stosunki. Jednak można zauważyć, że dla seniorów przenosiny do domu ze stałą opieką coraz częściej są rozsądnym wyborem. Traktują tę decyzję jako wejście w kolejny etap życia, w którym profesjonalna pomoc wydaje się im być niezbędna
- mówi Patryk Piotrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista od psychogeriatrii.

Raport pokazuje także, że 87% seniorów czuje się bezpiecznie w domu, ale jednocześnie co czwarty obawia się upadku. - Aktywni seniorzy, a takich jest coraz więcej, nie mają poczucia zagrożenia w swoim domu. Jednak w przypadku pytania o ryzyko upadku uruchamia się wyobraźnia. Seniorzy obawiają się przede wszystkim konsekwencji. Zdają sobie sprawę z tego, że w starszym wieku takie zdarzenie bardzo często kończy się groźnymi powikłaniami - mówi Shlomo Noy.

Z badania wynika również, że blisko 50% seniorów obawia się samotności (z danych demograficznych wynika, że dotyka ona głównie kobiet). - Bycie między ludźmi to oczywiście naturalna potrzeba człowieka w każdym wieku. Jednak dla ludzi starszych samotność staje się często realnym problemem. Nawet aktywny senior może czuć się samotnym, jeśli warunki nie sprzyjają tworzeniu i utrzymywaniu nowych relacji międzyludzkich lub, w razie potrzeby, sieci wsparcia. relacjom międzyludzkim i samorealizacji. Dlatego tak ważne jest, by słuchać, czego oczekują seniorzy i jak chcieliby kształtować swoje życie - dodaje Patryk Piotrowski.

Raport powstał na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Angel Care w październiku 2015 r.


data ostatniej modyfikacji: 2015-11-12 10:26:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności